Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.  „Przebudowa i  doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” nr RPDS.04.03.04-IP-03-02-355 – ZIT AW, w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działanie nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe” Poddziałanie nr 4.3.4 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (schemat B)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Szczegóły zamieszczone zostały w załącznikach poniżej.

 

ogloszenie o zamowieniu

A. SIWZ

B. Projekt umowy

C. zalaczniki

Dzikowiec

Ludwikowice Kl.

2. odpowiedz na pytanie

3. Informacja z otwarcia ofert

4. wybor oferty internet

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”

Gmina-Nowa-Ruda
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
SFA Rozdroże
TV Kłodzka
Dom pod Lawendowym Polem
NADLESNICTWO WAŁBRZYCH
https://www.facebook.com/people/Osp-Ludwikowice-K%C5%82odzkie/100007879178220
LOGO FESTIWAL GÓRY LITERATURY
Nadleśnictwo Jugów
Kamayu-Art
PHU Ośrodek Turystyki Weekendowej „Przy Górze”
Sowie Szczyty
"INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA"

PARTNERZY

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda
Biegaj w Górach Sowich
FB Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Youtube Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

ul. Fabryczna 2
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 74 872 20 84