Informacja o projekcie

 

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch obiektów CKGNR wraz z wykonaniem elementów termomodernizacyjnych: budynku siedziby CKGNR - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 2 oraz budynku biblioteki - Dzikowiec 95. Elementem przedsięwzięcia jest również doposażenie ww. placówek: multimedialnych pracowni bibliotecznych w Dzikowcu i w Ludwikowicach Kłodzkich, biblioteki w Dzikowcu, sali kinowo-wystawowej i zaplecza sanitarno-kuchennego.

 

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i termomodernizacyjnych oraz zakupie sprzętu i doposażeniu obiektów, Wnioskodawca zyska możliwość poszerzenia własnej oferty kulturalnej, prowadzenia jej nowych form:

wystawienniczej - Galeria "Pod Dzikiem" filmowej - "Akademia Kinomaniaka" oraz muzycznej - "Bajkowa biblioteka" i kierowania jej do nowych grup odbiorców (seniorzy, najmłodsi mieszkańcy) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji użytkowanej infrastruktury technicznej.

 

Cel główny:

 

Adaptacja oferty kulturalnej Gminy Nowa Ruda do nowych potrzeb wynikających z rozwoju i przemian społecznych. 

 

Cele szczegółowe:

 

1. Zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji obiektów zajmowanych przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda,

2. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu oferty kulturalnej Gminy Nowa Ruda.

 

Przewidywany rezultat:

 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 1035 odwiedzających /rok.

 

Wartość projektu: 2 698 240,84 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 758 094,85 PLN

 

 

Gmina-Nowa-Ruda
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
SFA Rozdroże
TV Kłodzka
Dom pod Lawendowym Polem
NADLESNICTWO WAŁBRZYCH
https://www.facebook.com/people/Osp-Ludwikowice-K%C5%82odzkie/100007879178220
LOGO FESTIWAL GÓRY LITERATURY
Nadleśnictwo Jugów
Kamayu-Art
PHU Ośrodek Turystyki Weekendowej „Przy Górze”
Sowie Szczyty
"INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA"

PARTNERZY

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda
Biegaj w Górach Sowich
FB Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Youtube Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

ul. Fabryczna 2
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 74 872 20 84