Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i instalacją


 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem i instalacją dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”.

 

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zainstalowany do dwóch Obiektów (z uwzględnieniem postanowień umowy):

Obiekt nr 1 – budynek filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu w Gminie Nowa Ruda, Dzikowiec 95, 57-432 Dzikowiec wraz z terenem przyległym.

Obiekt nr 2 – budynek Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich w Gminie Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie wraz z terenem przyległym.

 

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego pt. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Obiekt nr 1

- Komputer przenośny – laptop –1 szt.

- Komputer stacjonarny all-in-one – 5 szt.

- Router, Access Point – 1 szt.

- Klawiatura mechaniczna, USB, pełna, numeryczna – 5 szt.

- Mysz bezprzewodowa, usb, optyczna – 6 szt.

- Listwa antyprzepięciowa – 6 szt.

- Drukarka wielofunkcyjna – 1 szt.

- Dysk zewnętrzny – 1 szt.

- Projektor – 1 szt.

- Ekran projekcyjny – 1 szt.

- Pianino cyfrowe z ławą – 1 szt.

- UPS – 3 szt.

- Oprogramowanie – 6 szt.

 

2) Obiekt nr 2

- Komputer przenośny – laptop – 1 szt.

- Komputer stacjonarny all-in-one – 5 szt.

- Klawiatura mechaniczna, USB, pełna, numeryczna – 5 szt.

- Mysz bezprzewodowa, usb, optyczna – 6 szt.

- Listwa antyprzepięciowa – 6 szt.

- Drukarka wielofunkcyjna – 1 szt.

- Dysk zewnętrzny – 1 szt.

- Projektor – 1 szt.

- Ekran projekcyjny – 1 szt.

- UPS – 3 szt.

- Oprogramowanie – 8 szt.

 

Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający oświadcza, że zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Podzadanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Schemat B).

 

1. Zapytanie ofertowe sprzęt komp.pdf

2. Załącznik nr 1 - formularz oferty sprzęt komp.doc

3. Załącznik nr 2 - formularz wyceny sprzęt komp.xls

4. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia sprzęt komp.doc

5. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia sprzęt komp.pdf
6. Załącznik nr 5 - projekt umowy sprzęt komp.

 

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedz na zapytanie z dnia 15.06.2021 r.
Odpowiedz na zapytanie z dnia 18.06.2021 r.

7. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia sprzęt komp po zmianie.pdf

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty

 

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty

 

Informacja o wyborze oferty 

 

 

Gmina-Nowa-Ruda
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
SFA Rozdroże
TV Kłodzka
Dom pod Lawendowym Polem
NADLESNICTWO WAŁBRZYCH
https://www.facebook.com/people/Osp-Ludwikowice-K%C5%82odzkie/100007879178220
LOGO FESTIWAL GÓRY LITERATURY
Nadleśnictwo Jugów
Kamayu-Art
PHU Ośrodek Turystyki Weekendowej „Przy Górze”
Sowie Szczyty
"INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA"

PARTNERZY

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda
Biegaj w Górach Sowich
FB Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Youtube Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

ul. Fabryczna 2
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 74 872 20 84