O nas   
 

Statut Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  

Regulamin organizacyjny 


1 stycznia 2001 roku zostało powołane Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, które zespoliło ze sobą Wiejski Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną wraz z jej filiami. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda prowadzi działania, które można podzielić na trzy zasadnicze aspekty.

1. Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców gminy Nowa Ruda.
W budynku Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich działa obecnie kilkanaście sekcji, kół zainteresowań i klubów. Od poniedziałku do soboty nasi instruktorzy prowadzą tu zajęcia związane nie tylko z kulturą, ale także ze sportem. Przełom w tym zakresie nastąpił jesienią 2010 roku, kiedy to odbyła się reorganizacja działań edukacyjnych w naszej placówce. Dzięki wprowadzeniu odpłatnego udziału w zajęciach, znacząco zwiększyły się możliwości poszerzania naszej oferty, spowodowane możliwością pozyskania nowych instruktorów. Warto zaznaczyć, że w tym zakresie zaspakajamy potrzeby bardzo szerokiej grupy odbiorców - od dzieci po osoby starsze. Co roku na zajęcia sekcji CKGNR uczęszcza około 200 osób! Szczegółowy wykaz sekcji, instruktorów, godzin, a także opłat, znajdziecie Państwo w zakładce Sekcje.

 


2. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych. 

Nasza placówka jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez i wydarzeń na terenie Gminy Nowa Ruda. Począwszy od imprez okolicznościowych, poprzez dużą ilość imprez rozrywkowych (koncerty, także plenerowe), po zawody sportowe (również te o skali ogólnopolskiej - w tym mistrzostwa kraju w biegach górskich). Do największych wydarzeń, które na stałe wpisały się do naszego kalendarza zaliczyć należy: Gminny Bal Karnawałowy, Zimowe i wiosenne turnieje piłki nożnej, Wystawę Stołów Wielkanocnych, Półmaraton Sowiogórski, Bieg Sowiogórska Dycha, Obchody Nocy Świętojańskiej, Gminny Dzień Dziecka, Festiwal Literacki Góry Literatury, Bieg Na Wielką Sowę, Festiwal Lawendowy, Musicale w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego, Dożynki Gminne, Śpiewanie Pod Orłem, Górski Bieg Niepodległości, Jarmark Świąteczny. Szczegółowy kalendarz imprez na rok bieżący znajdą Państwo w zakładce Kalendarz.


3. Gminna Biblioteka Publiczna
Nasza biblioteka prowadzi działalność w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania wszystkich materiałów bibliotecznych. W skład biblioteki głównej, zlokalizowanej w budynku Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich wchodzą: Wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci i  młodzieży, Czytelnia z salą wystawową, Sala Komputerowa. Biblioteka w swoim księgozbiorze posiada zbiór książek dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno-naukową, czasopisma i bogaty księgozbiór podręczny. Stan zbiorów bibliotecznych w Ludwikowicach Kłodzkich wynosi 30 098 książek. Liczba czytelników zarejestrowanych każdego roku wacha się między 720 a 760. Udostępnianie zborów na zewnątrz wynosi 18 113 a na miejscu 1632 pozycji książkowych. Posiadamy 5 stanowisk komputerowych, a dostęp do Internetu dla czytelników jest bezpłatny.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym wsi i gminy, podejmuje wiele działań kulturalnych i oświatowych. Ważnym elementem działalności biblioteki jest popularyzacja i promocja regionalnych i lokalnych twórców poprzez organizowanie wystaw, wernisaży i spotkań autorskich. Biblioteka zaprasza do siebie nie tylko ludzi pióra, ale także historyków, zapalonych podróżników, jednym słowem ciekawych ludzi mających coś do przekazania. Jako priorytet nasza biblioteka stawia sobie na pierwszym planie rozbudzenie i zarażenie najmłodszych dzieci chęcią sięgnięcia po książkę, i wyrobienia nawyku czytania. Proponując lekcje biblioteczne, spotkania czy też konkursy chcemy zachęcić dzieci i młodzież do korzystania z naszych zbiorów i innych źródeł informacji. Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad filiami znajdującymi się na terenie Gminy Nowa Ruda:

Filia Nr 1 w Dzikowcu – czynna w środę i piątek od godz. 9.00 do 17.00, lokal mieści się w Sali Wiejskiej w Dzikowcu 95 B,

Filia Nr 2 w Jugowie - czynna w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 10.00 do 18.00, lokal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej 85 w Jugowie,

Filia Nr 3 w Świerkach -  czynna we wtorki od godz. 10.00 do 17.00, lokal mieści się w Sali Wiejskiej w Świerkach – Świerki 61,

Filia Nr 5 w Woliborzu  - czynna w środę i piątek od godz. 9.30 do 17.00, lokal mieści się  w budynku Szkoły Podstawowej
w Woliborzu – Wolibórz 55,

Filia Nr 6 w Bożkowie - czynna w środę i piątek od godz. 14.00 do 17.30, czwartek od godz. 12 do 15.00, lokal mieści się
w budynku Szkoły Podstawowej w Bożkowie - Bożków 89 E

Filia Nr 7 w Przygórzu – czynna w poniedziałek i wtorek od godz. 9.30 do 17.00, lokal mieści się w Przygórzu 246.

 

Gmina-Nowa-Ruda
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
SFA Rozdroże
TV Kłodzka
Dom pod Lawendowym Polem
NADLESNICTWO WAŁBRZYCH
https://www.facebook.com/people/Osp-Ludwikowice-K%C5%82odzkie/100007879178220
LOGO FESTIWAL GÓRY LITERATURY
Nadleśnictwo Jugów
Kamayu-Art
PHU Ośrodek Turystyki Weekendowej „Przy Górze”
Sowie Szczyty
"INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA"

PARTNERZY

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda
Biegaj w Górach Sowich
FB Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Youtube Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

ul. Fabryczna 2
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 74 872 20 84