Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

ul. Fabryczna 2
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 74 872 20 84 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Youtube Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
FB Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Biegaj w Górach Sowich
Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda

PARTNERZY

"INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA"
Sowie Szczyty
PHU Ośrodek Turystyki Weekendowej „Przy Górze”
Kamayu-Art
Nadleśnictwo Jugów
LOGO FESTIWAL GÓRY LITERATURY
https://www.facebook.com/people/Osp-Ludwikowice-K%C5%82odzkie/100007879178220
NADLESNICTWO WAŁBRZYCH
Dom pod Lawendowym Polem
TV Kłodzka
SFA Rozdroże
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
BIP Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Gmina-Nowa-Ruda

Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda

Informacja o projekcie

 

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch obiektów CKGNR wraz z wykonaniem elementów termomodernizacyjnych: budynku siedziby CKGNR - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna 2 oraz budynku biblioteki - Dzikowiec 95. Elementem przedsięwzięcia jest również doposażenie ww. placówek: multimedialnych pracowni bibliotecznych w Dzikowcu i w Ludwikowicach Kłodzkich, biblioteki w Dzikowcu, sali kinowo-wystawowej i zaplecza sanitarno-kuchennego.

 

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i termomodernizacyjnych oraz zakupie sprzętu i doposażeniu obiektów, Wnioskodawca zyska możliwość poszerzenia własnej oferty kulturalnej, prowadzenia jej nowych form:

wystawienniczej - Galeria "Pod Dzikiem" filmowej - "Akademia Kinomaniaka" oraz muzycznej - "Bajkowa biblioteka" i kierowania jej do nowych grup odbiorców (seniorzy, najmłodsi mieszkańcy) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji użytkowanej infrastruktury technicznej.

 

Cel główny:

 

Adaptacja oferty kulturalnej Gminy Nowa Ruda do nowych potrzeb wynikających z rozwoju i przemian społecznych. 

 

Cele szczegółowe:

 

1. Zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji obiektów zajmowanych przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda,

2. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu oferty kulturalnej Gminy Nowa Ruda.

 

Przewidywany rezultat:

 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 1035 odwiedzających /rok.

 

Wartość projektu: 2 698 240,84 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 758 094,85 PLN

 

 

 

Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda

 

W dniu 9 października br. pomiędzy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jest to największa z realizowanych dotychczas inwestycji CKGNR.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.727.760,84 zł z czego kwota 1.758.094,85 zł zostanie dofinansowana za pośrednictwem IPAW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kwota 969.665,99 zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda.

 

Projekt obejmuje przebudowę dwóch obiektów CKGNR wraz z termomodernizacją obniżającą koszty eksploatacji budynków. Pierwszy z obiektów objętych działaniem to siedziba Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Fabrycznej 2, w którym przeprowadzone zostaną, obok wspomnianej termomodernizacji, również prace budowlane wraz z montażem windy osobowej, co dostosuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Drugi z budynków objętych niniejszym projektem to budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95). Obiekt ten również przejdzie gruntowną termomodernizację, przeprowadzonych zostanie w nim także szereg robót budowlanych dostosowujących budynek do nowej roli.

 

Oba obiekty zostaną doposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, dodatkowo do budynku w Dzikowcu zakupione zostanie nowe wyposażenie meblowe i sprzęty.

 

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i termomodernizacyjnych oraz doposażeniu obiektów, CKGNR zyska możliwość poszerzenia własnej oferty kulturalnej i prowadzenie jej w nowych formach:

Wystawienniczej – Galeria „pod Dzikiem”

Filmowej – Akademia Kinomaniaka”

Muzycznej – „Bajkowa Biblioteka”

Oferta skierowana będzie również do nowych grup odbiorców (seniorzy i mieszkańcy najmłodsi) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji użytkowanej infrastruktury technicznej. Planowana termomodernizacja i zastosowane nowoczesne technologie energooszczędne wpłyną na pomniejszenie wydatków na funkcjonowanie obu obiektów.

 

 

„Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” - podpisanie umowy

 

Przypomnijmy, że projekt pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00 dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to największa z realizowanych dotychczas inwestycji CKGNR.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.727.760,84 zł z czego kwota 1.758.094,85 zł zostanie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kwota 969.665,99 zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda.

 

Projekt obejmuje przebudowę dwóch obiektów CKGNR wraz z termomodernizacją obniżającą koszty eksploatacji budynków. Pierwszy z obiektów objętych działaniem to siedziba Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Fabrycznej 2, w którym przeprowadzone zostaną, obok wspomnianej termomodernizacji, również prace budowlane wraz z montażem windy osobowej, co dostosuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Drugi z budynków objętych niniejszym projektem to budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95). Obiekt ten również przejdzie gruntowną termomodernizację, przeprowadzonych zostanie w nim także szereg robót budowlanych dostosowujących budynek do nowej roli.

 

Oba obiekty zostaną doposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, dodatkowo do budynku w Dzikowcu zakupione zostanie nowe wyposażenie meblowe i sprzęty.